Přípravka

Tréninkové hodiny určené pro děti ve věku od 3 do 6 let. V této kategorii se snažíme o komplexní sportovní rozvoj dětí. Učíme se zábavnou formou poznat  krásu sportu.

Více informací na tréninku. Ukázkový trénink který si mohou děti vyzkoušet je zdarma.  

Obsahem každé tréninkové jednotky jsou běhy a skoky různých forem, základy gymnastické průpravy a úpolová cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Do tréninku je zařazeno cvičení se širokou škálou cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou různé druhy míčů a míčků, švihadel a překážek. Dále různé typy stabilizačních podložek pro zdokonalení dětské koordinace, rovnováhy a orientace v prostoru. Vše je vedeno odlehčenou a zábavnou formou, tak aby děti cvičení vnímaly jako hru a snáze si tak vytvořily pozitivní vztah ke sportu.  

Hlavní motto:

Učíme se házet , skákat  , poznáváme základy florbalu.